Професія «Агент з організації туризму. Майстер готельного обслуговування».

Сьогодні туризм є масовим явищем. Активний відпочинок і подорожі займають одне з перших місць серед важливих потреб світової спільноти. У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, тісно пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом. Україна має все необхідне для розвитку сучасної туристичної індустрії. Тернопільщина – одна з найменших областей України – вражає кількістю та різноманіттям туристичних об’єктів, що викликає захоплення у туристів.

Щоб відпочинок або подорож були цікавими та зручними, варто скористатися послугами туристичних фірм, агенцій. І тут на допомогу прийде агент з організації туризму. Останнім часом різко підвищився попит на кваліфікованих фахівців у сфері надання туристичних послуг, тому в коледжі підготовка кваліфікованих робітників за цією професією здійснюється понад десять років.

Агент з організації туризму виконує роботи, повязані з реалізацією комплексу туристичних послуг:

-    робить аналіз змісту, вартості, особливості послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;

-    бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;

-    займається підготовкою даних для складання кошторисів турів або екскурсій;

-    здійснює рекламну діяльність з метою залучення громадян до відпочинку;

-    веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;

-    бере участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг;

-    забезпечує своєчасне придбання проїзних документів;

-    виконує роботу з посольствами і консульськими відділами для отримання віз.

Враховуючи потреби клієнтів, туристичні агенти:

·   підбирають напрями, маршрути подорожей;

·   замовляють готелі;

·   забезпечують транспортом, орендують автомобілі;

·   організовують екскурсії, бізнес-поїздки, шоп-тури.

Для міжнародного туризму агенти рекомендують певні розроблені маршрути, ресторани, розваги та відпочинкові зони, виконують інструкції та приписи стосовно клієнтів, оформляють паспорти та візи.

Навчальний процес у коледжі забезпечує кваліфікований педагогічний колектив. Заняття проводяться в сучасно оформлених аудиторіях, лінгафонних кабінетах, комп’ютерних лабораторіях.

Професії “Агент з організації туризму” навчають висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання.

Учні вивчають предмети:

·   Ділова іноземна мова

·   Основи туристичної діяльності

·   Туристичне краєзнавство

·   Основи технології обслуговування в індустрії розміщення

·   Географія туризму;

·   Організація транспортних перевезень

·   Інформаційна обробка даних в туристичній галузі

Окрім того, учні мають можливість вивчати історію, культуру, звичаї та традиції українського народу на базі історико-народознавчого центру національного та культурного відродження "Просвіта".

Важливим джерелом набуття професійного досвіду є уроки виробничого навчання та виробнича практика за обраним фахом у туристичних агенціях і фірмах.

Навчальний заклад тісно співпрацює з туристичним підприємствами регіону. Наші учні отримують не тільки практичні вміння під час проходження практики, але й перспективу подальшого працевлаштування.

Співпраця з туристичним підприємством РІД-тур та готелями Тернопільщини

Підтриманню інтересу до професії сприяє проведення різноманітних позакласних заходів. Вони розвивають пізнавальну активність учнів, виховують почуття гордості за свій край.

Парад Галицьких вишиванок.

День професії "Агент з організації туризму".

Ми беремо участь у Всеукраїнських конкурсах та туристичних виставках.

Призери обласного конкурсу професійної майстерності..

Західноукраїнськатуристична виставка-фестиваль у Тернополі. 

Ми пізнаємо через подорожі свій рідний край, щоб все найкраще запропонувати майбутнім клієнтам. Для втілення розроблених турів у навчальному закладі є власний автобус.

Колись неприступний військовий Тараканів форт.

Поєднання архітектурної довершеності та природної краси у с. Білокриниця.

Унікальні карстові озерця-безодні у с. Вікно.

Для організації змістовного дозвілля та з метою розширення знань про Тернопільщину у навчальному закладі діє гурток спортивного туризму. На засіданнях гуртка учні:

- вивчають туристичний потенціал Західної України;

- здійснюють пошуково-дослідницьку роботу з метою вивчення туристичного потенціалу Галичини, Поділля, Волині;

- ознайомлюються з спелеооб’єктами Тернопільщини;

- збирають та аналізують інформацію для написання екскурсій, здійснюють фотосесії обраних туристичних об'єктів, створюють презентаційні матеріали.

Команда учнів коледжу неодноразово перемагала в обласних туристичних змаганнях.

Агент з організації туризму у своїй професійній діяльності застосовує такі засоби виробництва, як комп'ютер, принтер, копіювальний апарат, телефон, електронний записник, діловий щоденник.

Знання комп’ютера в сучасному світі просто необхідні агенту з організації туризму, адже він має “тримати руку на пульсі” туристичного ринку. Тому у коледжі професія “Агент з організації туризму” інтегрована з професією “Оператор комп’ютерного набору”. Комп’ютерна та оргтехніка забезпечують можливість виконання агентом з організації туризму своїх функціональних обов’язків на високому рівні, підвищують рівень культури праці.

Після закінчення навчання випускники професії «Агент з організація туризму» можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посаді агента з організації туризму, або ж продовжити навчання.

Співпраця з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівня акредитації Тернопільщини.

Коледж забезпечує ступеневу підготовку фахівців туристичної галузі. Випускники за професією «Агент з організації туризму. Оператор комп’ютерного набору» можуть продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за скороченими термінами на відділенні інформаційних технологій, менеджменту та туризму.