Технічний коледж Запрошує Вас стати фахівцем за спеціальністю: 122«Комп'ютерні науки»

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

У сучасному житті інформація стає головним ресурсом, який потрібно організовувати, охороняти, керувати його кругообігом. Персональні комп’ютери є у багатьох, можливо, навіть у більшості. І вони стають дійсно необхідними і незамінними: електронне листування, музика та фільми, книжки – все це переселяється з різноманітних пристроїв в один універсальний – у комп’ютер.
Обслуговування та використання комп’ютерних програм у сьогоденні є масовою діяльністю: як засвідчує статистика, розробленням програмних продуктів зайнято майже сім мільйонів людей, а тих, хто активно використовує програмні системи у своїй діяльності за фахом, нараховують десятки мільйонів. Програмні системи набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства. Використання прогресивних новітніх інформаційних технологій встановлює нові вимоги до функціонування підприємств, організацій, державних установ, бізнес-структур, тощо.

Мати професію, яка б забезпечила стабільне майбутнє – це бажання кожної людини. Тому у переліку перспективних напрямів спеціальність 122 «Комп'ютерні науки» займає особливе місце. Даний напрямок вже змінив світ і продовжує відігравати провідну роль у його подальшій трансформації. На сьогодні без штучного інтелекту, без комп'ютерів  нам уже не обійтися, і люди, які на них знаються, користуються дуже великим попитом. У їхніх головах цифри, алгоритми та оригінальні ідеї складаються в корисні, прості і доступні програми, здатні полегшити життя мільйонам користувачів персональних комп'ютерів.

Програміст – одна з спеціальностей сучасності, яка користується великим попитом на ринку праці. Таким чином, програміст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком.

Студенти спеціальності отримують теоретичні та практичні навички роботи з операційними системами (Windows/Linux) і вміння розв’язувати такі завдання:
- теорія інформації, що вивчає процеси, пов’язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації;
- створення, розробка, супроводження та тестування програмного забезпечення з використанням мов високого рівня (C/C++, C#, Pascal, Java, PHP та інші);
- розробка Web-сторінок на основі технології html;
- створення, управління та ефективне використання електронних баз даних (SQL та інші);
- побудова комп’ютерних мереж, програмування мережевих додатків (принципи підключення комп'ютера до мережі, можливості надання ресурсів і використання мережевих ресурсів у локальній мережі);
- захист інформації в мережах (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних).

Випускники коледжу за даною спеціальністю отримують атестат про середню освіту, робітничу кваліфікацію за професією “Оператор комп'ютерного набору” та диплом молодшого спеціаліста – техніка-програміста.