Сайт методичної комісії: http://mkkp.tk.te.ua

Методична комісія здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями «Оператор комп’ютерної верстки. Оператор комп’ютерного набору», «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника», «Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир», «Агент з організації туризму. Оператор комп’ютерного набору».

Голова комісії: Тхір Ігор Любомирович (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист) 

Члени комісії:

 1. Костик Григорій Петрович (спеціаліст першої категорії)
 2. Кухта Надія Петрівна (майстер виробничого навчання)
 3. Паранич Галина Володимирівна (майстер виробничого навчання, спеціаліст вищої категорії)
 4. Пістун Віталій Володимирович (майстер виробничого навчання)
 5. Пласконіс Оксана Михайлівна (майстер виробничого навчання першої категорії, спеціаліст першої категорії)
 6. Редьква Оксана Зіновіївна (спеціаліст другої категорії)
 7. Світова Алла Іванівна (майстер виробничого навчання)
 8. Семків Лілія Михайлівна (спеціаліст першої категорії)
 9. Скоренький Микола Богданович (майстер виробничого навчання другої категорії)
 10. Тхір Надія Павлівна (спеціаліст другої категорії)
 11. Юзьків Валентина Олександрівна (майстер виробничого навчання першої категорії, спеціаліст вищої категорії)
 12. Яросевич Лілія Володимирівна (майстер виробничого навчання)

Методична комісія працює над науково-методичною проблемою «Організація самостійної роботи учнів на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки»

Основні завдання роботи методичної комісії:

 • впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки
 • надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методами навчання і виховання, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогічних працівників
 • використання диференціації навчання, спрямованої на створення оптимальних умов для виявлення та розвитку інтересів та здібностей учнів
 • постійне застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів професійно-теоретичної підготовки
 • вдосконалення роботи з комплексного методичного забезпечення професій
 • організація роботи по забезпеченню взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів
 • підвищення рівня професійної компетентності
 • вироблення у педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою вдосконалення педагогічної майстерності

Всі члени методичної комісії працюють над індивідуальними методичними темами, які обрані залежно від рівня педагогічної майстерності та інтересів педагога. Діяльність методичної комісії багатопланова, різноманітна за змістом, напрямами і формами роботи. Усі засідання мають відповідну структуру, де обговорюють та аналізують результати навчально-виховної роботи, динаміку зростання успішності учнів, стан викладання предметів, використання інтерактивних технологій, їх ефективність. А також проводять відкриті уроки, позакласні заходи, ділові ігри, презентації ідей. Педагоги втілюють принцип «Професіоналізм педагога – джерело розвитку сучасної освіти». Застосування інтерактивних форм та методів навчання є пріоритетним напрямом роботи методичної комісії.

Щороку члени методичної комісії готують учнів до участі у конкурсах професійної майстерності. Вже традиційними стали конкурс комп'ютерного малюнка, інтелектуальна гра-конкурс «Брейн-ринг», радіогазета «Hard@Soft», конкурс на швидкість та якість комп'ютерного набору тексту, комп'ютерне тестування та виконання комплексного контрольного завдання для учнів ІІ курсу на визначення рівня теоретичної та практичної підготовки за професією «Оператор комп'ютерного набору».

Вагомий внесок викладачів комісії у створенні підручників, посібників, методичних розробок:

 • Тхір І.Л., Тхір Н.П. Конспект лекцій з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації» ( 2011)
 • Тхір І.Л. Конспект лекцій з предмету «Обробка текстової та графічної інформації» (2012)
 • Тхір І.Л., Тхір Н.П. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації» (2012)
 • Тхір І.Л., Тхір Н.П. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з предмету «Обробка текстової та графічної інформації» (2011)
 • Тхір І.Л. Художнє оформлення друкованих видань. Навчальний посібник (2013)
 • Юзьків В.О. «Основи роботи на ПК». Навчальний посібник (2011)
 • Юзьків В.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету «Основи роботи на ПК» ( 2012)
 • Юзьків В.О. «Портфоліо майстра виробничого навчання». Методичні матеріали (2012)
 • Юзьків В.О. Словник комп’ютерних термінів (2012)
 • Паранич Г.В. «Методичні вказівки до виконання пробної кваліфікаційної роботи з професії «Контролер-касир» (2013)
 • Семків Л.М. Методичні вказівки до вивчення теми: «Оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації» (2012)
 • Костик Г.П. Опорний конспект лекцій з предмету «Комп’ютерні системи та мережі» (2011)
 • Костик Г.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету «Комп’ютерні системи та мережі» (2011).

Викладач Тхір І.Л. є співавтором «Посібника користувача ПК», який має гриф Міністерства освіти і науки України.