Методична комісія здійснює підготовку кваліфікованих робітників професій 7212; 7213 «Електрогазозварник. Бляхар». Колектив висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого навчання, якісна матеріально-технічна база забезпечують високий рівень підготовки фахівців.

Голова комісії: Гуменюк Ігор Всеволодович (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України).

Члени комісії:

 1. Батик Микола Степанович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 2. Коваль Андрій Романович (майстер виробничого навчання)
 3. Трофимчук Тетяна Іванівна (спеціаліст вищої категорії, викладач-методист)
 4. Полигач Зіновій Миколайович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 5. Чайківський Володимир Петрович (майстер виробничого навчання першої категорії)
 6. Ярошевський Роман Романович (майстер виробничого навчання)

Члени методичної комісії працюють над науково-методичною проблемою: «Особистісно-зорієнтований підхід при підготовці висококваліфікованого спеціаліста».

 

Основні напрямки роботи методичної комісії:

 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічного досвіду
 • надання практичної допомоги в оволодінні сучасними методами навчання і виховання, підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки
 • систематичне інформаційне забезпечення з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін
 • сприяння виробленню у педагогів умінь і навичок самостійної роботи з метою підвищення фахового рівня

Підвищення фахового рівня:

 • підвищення рівня професійної компетентності
 • створення творчої групи щодо вивчення і впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду
 • співпраця з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка щодо впровадження технологій особистісно-зорієнтованого навчання
 • співпраця з Тернопільським національним технічним університетом ім. І.Пулюя щодо впровадження сучасних технологій виробництва
 • підтримка творчих зв’язків (обмін досвідом роботи) із спорідненою цикловою комісією факультету інженерної механіки, проведення спільних засідань
 • участь в роботі семінарів-практикумів, науково-практичних конференціях коледжу та засіданнях обласних методичних секцій
 • вироблення особистого творчого почерку кожного викладача і майстра виробничого навчання

Кожен урок – це пошук нового, цікавого. Навчити працювати на уроці – таке завдання викладачів та майстрів виробничого навчання, які не тільки навчають учнів, а й діляться досвідом з колегами Технічного коледжу та інших професійно-технічних навчальних закладів області. В практиці роботи членів комісії проведення уроків різних типів із застосуванням інтерактивних технологій. Використання нових педагогічних технологій найефективніших методів і форм навчання – основа педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання комісії. Глибокі знання, ерудиція і професіоналізм забезпечують проведення занять на високому науково-методичному рівні, дають можливість удосконалити навчальний процес і забезпечити міцні знання учнів та вміння застосовувати їх на практиці.

Захист дипломних робіт:

Заняття проводить Заслужений працівник освіти України Гуменюк І.В.:

Урок проводить старший викладач Трофимчук Т.І.:

Головний спеціаліст відділу організації профорієнтації ОЦЗ Федунчик Л.Г. проводить психологічне тестування:

Техніку зварювання учні відпрацьовують під керівництвом майстра в/н І категорії Полигача З.М.:

З технікою напівавтоматичного зварювання учнів ознайомлює майстер в/н І категорії Батик М.С.:

Прийоми виконання бляхарних робіт демонструє майстер в/н І категорії Чайківський В.П.:

Техніку розмічання заготовок показує майстер в/н Коваль А.Я.:

Технологію різання металу демонструє майстер в/н Ярошевський Р.Р.:

Учні неодноразово були учасниками конкурсів професійної майстерності, де займали призові місця. Багато випускників продовжують навчання на відділенні молодших спеціалістів коледжу та в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя на механіко-технологічному факультеті, після закінчення якого стають висококваліфікованими фахівцями і продовжують справу своїх наставників.

Члени методичної комісії брали участь у розробці завдань теоретичного туру Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Електрогазозварник», а також у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Робітнича професія-2009», де були призерами номінації «Викладач».

Значну увагу члени комісії приділяють розробці комплексно-методичного та матеріального забезпечення предметів професійної підготовки. Навчання проводиться в кабінетах «Обладнання та технології зварювальних робіт», «Матеріалознавства», «Технології бляхарських робіт», «Допуски та технічні вимірювання», «Технічного креслення» та майстернях «Електрогазозварювальна», «Газозварювальна», «Бляхарських робіт», які обладнанні постійними та змінними стендами, автоматизованими технічними засобами навчання, плакатами, таблицями, макетами, тренажерами, комплектами дидактичних засобів навчання.

На базі кабінету «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» неодноразово проводились заняття для слухачів Всеукраїнської школи передового досвіду, слухачів курсів підвищення кваліфікації обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, засідання обласної методичної секції педагогічних працівників металообробних та електрорадіотехнічних професій. Кабінет «Технології зварювальних робіт» - переможець обласного огляду-конкурсу навчальних кабінетів предмета «Технології зварювальних робіт» професійно-технічних навчальних закладів 2013 р.

Вагомий внесок викладачів комісії у створенні підручників і посібників. Надано гриф Міністерства освіти і науки України таким підручникам:

 • Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф. «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» (2005 р.)
 • Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф, Гуменюк О.В. «Технологія електродугового зварювання» (2006 р.)
 • Гуменюк І.В., Гуменюк О.В. «Обладнання і технологія слюсарно-складальних робіт» (2008 р.)
 • Гуменюк І.В. «Обладнання та технології зварювальних робіт» (2009)
 • Трофимчук Т.І. «Збірник завдань з технічного креслення» (2008)
 • Гуменюк І.В., Косенко С.В. та ін.. «Посібник майстра виробничого навчання» (2012)
 • Підручник «Технологія електродугового зварювання» – переможець Всеукраїнського конкурсу підручників у номінації «Промисловість» (2006 р.).

Комплект підручників для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електрогазозварник» в професійно-технічних закладах освіти «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» та «Технологія електродугового зварювання» були висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки та відзначені у листі Міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука. (2008 р.).

Підвищенню інтересу до професії та удосконаленню вмінь і навиків сприяє участь учнів у гуртках технічної творчості та позакласних заходах.

Щорічно проводиться день професії під гаслом «Моя професія – найкраща» та традиційна пізнавально-розважальна програма «Майстер-шоу «Суперклас».

Підготовка до навчальних занять у бібліотеці коледжу: