×

Повідомлення

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: tk/new/ck/pd/7

Голова циклової комісії:  Крива Лариса Петрівна - викладач фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

1. Склад циклової комісії:

 • Андрійчук Наталя Євгенівна - спеціаліст вищої категорії;
 • Брояк Віта Орестівна - спеціаліст вищої категорії;
 • Зуб Лілія Василівна - спеціаліст другої  категорії;
 • Пілярчук Ганна Йосипівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Радик Христина Теодозіївна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Стецик Андрій Зіновійович - спеціаліст вищої категорії;
 • Ткач Галина Михайлівна - спеціаліст вищої категорії.

Протягом певного часу в цикловій комісії працювали викладачі Білоус В.А., Чупровський Ю.Г., Терлецька Г.О., Ольгасюк О.І., Родзінська Л.Т.

 

 

2. Основні завдання викладачів циклової комісії:

 • вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін фізика, хімія, біологія, екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань і вмінь, як одного з найважливіших елементів навчального процесу;
 • вдосконалення методики проведення позакласних заходів як фактора, що забезпечує високий рівень мислення;
 • забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості;
 • впровадження у навчальний процес комп`ютерних технологій;
 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів, розвиток їх алгоритмічного мислення, ознайомлення з можливостями і застосуванням комп’ютерів та різних технічних засобів навчання, отримання навичок роботи з персональними комп’ютерами, з сучасним програмним забезпеченням, мультимедійними системами, аудіо та відеотехнікою. Це забезпечує сучасний рівень підготовки фахівця, відкриває шлях до розуміння інформаційних процесів, роль яких постійно зростає в суспільстві;
 • забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього науково-пошукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Циклова комісія природничих дисциплін працює над методичною темою: «Реалізація індивідуального підходу до навчання студентів в умовах особистісно-орієнтованої системи навчання».

 

3. Навчально-матеріальна база

Циклова комісія природничих дисциплін забезпечує загальноосвітню та природничо-математичного циклу підготовку студентів усіх спеціальностей. Фізика, хімія, біологія, екологія є профілюючими в коледжі, і їм приділяється велика увага.

Навчальний процес повністю забезпечений необхідними навчальними приміщеннями: кабінети фізики (ауд. 307в, 320) і фізична лабораторія оснащені необхідними приладами, сучасним мультимедійним обладнанням, мають доступ до Інтернету; кабінет хімії і біології (ауд. 315в) забезпечений приладдям, унаочненням, літературою, технічними засобами навчання. 

 

4. Робота циклової комісії

Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій професійний рівень: проходять курси перепідготовки, стажування, вивчають та узагальнюють передовий досвід навчально-виховної роботи передових викладачів, проводять відкриті заняття, працюють над своїми методичними розробками, заохочують та підтримують кращі починання викладачів та студентів у реалізації навчально-виховних проблем.

Викладачі циклової комісії постійно самовдосконалюються і працюють над проблемою використання та впровадження найсучасніших форм та методів організації навчального процесу.

Відкрите заняття з фізики проводить голова циклової комісії природничих дисциплін, викладач-методист Крива Л.П.

 

 Заняття з безпеки життєдіяльності веде викладач вищої категорії, голова обласного методичного об’єднання викладачів безпеки життєдіяльності Брояк В.О.

 

 

Цікаво проводить заняття з екології викладач вищої категорії Андрійчук Н.Є. 

 

 

Викладач біології Пілярчук Г.Й. проводить цікаві нестандартні заняття з біології, велику увагу приділяє здоровому способу життя студентів.

 

Викладач Зуб Л.В. проводить заняття з географії.

 

Викладач Стецик А.З. докладає багато зусиль, щоб зацікавити студентів коледжу вивченням фізики.

  

Викладачі циклової комісії приймають активну участь у засіданнях обласних методичних об’єднань серед закладів вищої освіти I-II р.а., зокрема, ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» та «Бережанський агротехнічний коледж».

{gallery}ck/pd/7{/gallery}  

Гарним показником роботи викладачів комісії є результати участі студентів у олімпіадах. Іваницький Віктор - призер ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільщини, 2018 р. (викладач Стецик А.З.).

   

Недошитко Ангеліна – призер ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології  ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільщини, 2018 р. (викладач Пілярчук Г.Й.)

   

Під керівництвом викладачів фізики Кривої Л.П. і Радик Х.Т. студенти коледжу ведуть науково-пошукові роботи з фізики, з результатами яких виступають на студентських науково-технічних конференціях.

          

Викладачі фізики Крива Л.П. і Радик Х.Т. проводять заняття для студентів-іноземних громадян. 

  

Традиційними стали тижні природничих дисциплін, метою яких є формування пізнавального інтересу студентів, ознайомлення з життям відомих вчених, розкриття краси фізичних та хімічних понять, поглиблення здобутих на заняттях знань та їх використання на практиці.

Біологічний брейн-ринг проводять викладачі Пілярчук Г.Й. і Зуб Л.В.

     

Флешмоб «Хімія посеред нас».

  

Пізнавально-розважальний квест «Хімічні перегони».

  

Інтернет-технології та мультимедійні засоби навчання забезпечують результативність та якість викладання, що підвищує конкурентну здатність випускників на ринку праці.

Відкрите заняття з хімії проводить викладач-методист Пілярчук Г.Й.

  

Відкрите заняття з фізики (викладач Радик Х.Т.)

  

 

 5. Виховна робота

Викладачі комісії з закріпленими студентськими групами проводять виховні заходи, організовують зустрічі з видатними людьми, екскурсії. Адже сучасній молоді для успішного оволодіння обраною спеціальністю необхідний не лише високий рівень фахової підготовки, а й лідерські якості, відповідальність, комунікабельність та толерантність. Над цим і працюють викладачі циклової комісії природничих дисциплін.

 

Позаурочний захід на тему «Велич і трагедія обкраденого генія», присвячений 100-річчю з дня смерті уродженця Тернопільщини Івана Пулюя, підготувала і провела викладач фізики Радик Х.Т.

 

Тематичний виховний захід «О.Смакула – гордість української нації», присвячений 35-й річниці з дня смерті одного із найвидатніших українських фізиків ХХ ст., який винайшов антирефлексійне покриття лінз, уродженця Тернопільщини Олександра Смакули підготувала і провела викладач фізики Крива Л.П. 

 

У науково-просвітницькому заході в Центрі науки, присвяченому дню народження Івана Пулюя, взяли участь викладачі циклової комісії природничих дисциплін разом зі студентами. Про біографію та наукові досягнення І.Пулюя, про застосування Х-променів у сучасній медицині та методах дослідження космосу з використанням X-променевих обсерваторій учасникам заходу розповіли викладачі технічного університету, який носить ім’я видатного вченого. Цікавою і змістовною була відеоконференція з професором Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника, автором підручника з астрономії І.А. Климишиним. 

 

 

6. Методична робота

 1. Крива Л.П. Опорні конспекти лекцій з фізики. Механіка – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 33 с.
 2. Крива Л.П. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2010. – 43 с.
 3. Крива Л.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 43 с.
 4. Крива Л.П. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика»  - Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 20 с.
 5. Радик Х.Т., Крива Л.П. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Фізика» – Тернопіль: ТК ТНТУ, 2018. – 36 с.
 6. Крива Л.П. Опорні конспекти з дисципліни «Астрономія» – Тернопіль: ТК ТНТУ імені Івана Пулюя, 2010. – 27 с.
 7. Пілярчук Г.Й. Інтерактивні технології навчання на заняттях біології. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009 – 13 с.
 8. Пілярчук Г.Й. Здоровий спосіб життя як основний аспект виховання підлітків при вивченні біології з дисципліни: «Біологія» – Тернопіль: ТКТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 69 с.
 9. Брояк В.О. Навчальний посібник з дисципліни "Безпека життєдіяльності" – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2015. – 312 с.
 10. Ткач  Г.М. Зошит для лабораторних робіт з біології для студентів І курсу – Тернопіль: ТКТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 32 с.
 11. Ткач Г.М. Продукти харчування очима хіміка (рекомендації при виборі продуктів харчування) / Укладач – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 86 с.
 12. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів 2 курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 14 с.
 13. Ткач Г.М. Зошит для лабораторних робіт з хімії для студентів І курсу – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. – 22 с.
 14. Ткач Г.М. Розв’язування розрахункових задач з хімії: Навчальний посібник – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 67 с.
 15. Ткач Г.М. Хімія (навчальний посібник для студентів 2 курсу ) – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2014. – 133 с.
 16. Ткач Г.М. Природно-заповідний фонд Тернопільської області – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2009. – 31 с.
 17. Пілярчук Г.Й. Конспект лекцій з хімії для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2018. – 38 с.
 18. Брояк В.О. Навчальний посібник з дисципліни "Безпека життєдіяльності" – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – 320 с.
 19. Брояк В.О. Конспект лекцій з дисципліни "Охорона праці в галузі" " – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – 320 с.